Tuyển dụng

LỜI CHÀO THÂN MẾN TỪ PSSA VN!

Là một tổ chức tâm linh với sứ mệnh lan tỏa lối sống tỉnh thức và thuận tự nhiên thông qua các chương trình cộng đồng và các khóa học chuyên sâu, PSSA VN đã dần lớn mạnh với những trái tim, trí tuệ và sức mạnh đầy nhiệt thành của nhiều thế hệ tình nguyện viên từ những năm 2013.  

“Grow in Mission & Mission to Grow’ là kim chỉ nam của tinh thần làm việc và phụng sự tại PSSA VN. Chúng ta trưởng thành trên hành trình phụng sự cho sứ mệnh và chúng ta đóng góp cho sự phát triển của sứ mệnh đồng thời. Bởi vì, mục tiêu lớn nhất của con người ở trên Trái Đất là để phát triển những phẩm chất và đức hạnh, và công việc hạnh phúc nhất, là được phục vụ cho sự phát triển tâm linh của con người trên Trái đất này.

Nếu bạn đã được Vũ trụ chỉ dẫn tới đây và bạn đã cảm thấy sẵn sàng để cùng PSSA VN bước đi trên hành trình phụng sự cho sứ mệnh này, hãy nhấn vào link dưới đây để bắt đầu một hành trình phụng sự và chuyển hóa sâu sắc cùng với sứ mệnh của PSSA VN!

https://bit.ly/DK_TNV_PSSA

CÁC VỊ TRÍ ĐANG ĐƯỢC TUYỂN DỤNG:

  1. Operations Manager: https://docs.google.com/document/d/1wCfvAaFcnHJ98o_DUhiSv9TQE5RFmXkJu8QOOy6UMfs/edit?usp=sharing 

  1.  Event Team Leader: 

https://docs.google.com/document/d/1EYQ_ljA8xssD28YBFbXkLi30O8Tw9m_m7lwewH-TaJw/edit?usp=sharing 

  1. Chuyên viên Marketing:

https://docs.google.com/document/d/1pQ9wzYjhh4PIFpTd6IHySbcsu4rd-b1BsGwN2W40zSQ/edit?usp=sharing

  1. Sales affiliate

https://docs.google.com/document/d/1_AkBqjabIuhkeoejs2K43m5Kx6BXCsgiBs7KpvA4-tE/edit?usp=sharing

  1. CS

https://docs.google.com/document/d/1u3rIb0hzkkM2fJ4dPLKf89ffD3BfHTjpGH1Ncf8TZCg/edit?usp=sharing

  1. Kỹ thuật – IT

https://docs.google.com/document/d/1hoR56qf_YecGNwmJjcGyIcbJ-nc1CaR-MUB1Pc1pyPU/edit?usp=sharing 

  1. Trợ giảng 

https://docs.google.com/document/d/18grQ-2CCMAGJV-xK-CXujXjbqlsCpcWA2yWe_tuuzKQ/edit?usp=sharing 

  1. TNV hỗ trợ lớp học

https://docs.google.com/document/d/1tOj9xDumQfJ-qbrkBmsw6zYyXvcdRHKCReqN83jdRkY/edit?usp=sharing 

  1. TNV Coreteam

https://docs.google.com/document/d/1JHFBFVOJyBDoW1tal1hmDbXXwJtu3W1hbu56fHD1uPE/edit?usp=sharing

Mời bạn xem một đoạn clip ngắn bên dưới để lắng nghe chia sẻ của em Toàn, một tình nguyện viên IT, kỹ thuật dù bạn bị dị tật bẩm sinh, tay khó khăn khi di chuyển và chân không đi được từ nhỏ nhưng bạn vẫn quyết tâm phụng sự để cân bằng và sống cuộc đời ý nghĩa:

 

Hình ảnh đội ngũ