Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Zoom

Bước 1: Tải phần mềm về thiết bị và cài đặt
Trên máy tính: truy cập https://zoom.us/download

Trên điện thoại: tải từ CH Play hoặc App Store

Bước 2: Mở phần mềm / ứng dụng zoom và chọn Join a Meeting (không cần đăng ký)
Trên máy tính:
Trên điện thoại:
Bước 3: Nhập ID Zoom mà bạn được cung cấp và đổi lại screen name
Trên máy tính:
Trên điện thoại:
Bước 4: Chọn Join with Video
Trên máy tính:
Trên điện thoại:
Bước 5: Chọn Join With Computer Audio
Trên máy tính:
Nếu bạn không thấy hiện bảng giống như trên thì có thể kích hoạt âm thanh như sau: Chọn Join Audio –> Chọn tiếp Join With Computer Audio
Trên điện thoại: chọn Call via Device Audio

Nếu Bạn không thấy xuất hiện dòng chữ Call using Internet Audio, Bạn chọn vào nút Join Audio, dòng chữ đó sẽ xuất hiện để bạn chọn Call using Internet Audio