Quỹ nở hoa

Quỹ Nở Hoa

Để tâm linh nở tâm linh, PSSA VN hoan hỉ đón nhận các đóng góp của cộng đồng để nguồn năng lượng được kết nối và lan tỏa. Bạn có thể cùng kết nối vào dòng năng lượng tâm linh này thông qua việc gieo hạt tâm linh cùng PSSA VN để những kiến thức và giảng dạy đúng đắn này được lan rộng đến nhiều người hơn nữa.

Các chương trình / dự án

1. PSSA India:
Tổ chức đã xây dựng và đưa chương trình KHTT vào trường học, đào tạo từ cấp 1 lên đến cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Đồng thời đưa KHTT trở thành một chuyên ngành chính thức trong trường ĐH Wellness University tại Mỹ và Tía Shiva là trưởng khoa. PSSA India là nơi đào tạo giáo viên, giảng viên giảng dạy KHTT và người dẫn thiền. Những đóng góp vào PSSA India dùng để hỗ trợ chi phí tổ chức chương trình đào tạo cộng đồng và chương trình Thiền không thu phí của PSSA India.

2. PSSA Việt Nam:
Với 10 năm làm nhiệm vụ phát triển tâm linh và có hơn 40 TNV đang hoạt động để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ mang khoa học tâm thức vào trường học, chạm đến 100,000 người thực hành thiền định thường xuyên và những mục tiêu khác…. Những đóng góp vào PSSA Việt Nam được sử dụng cho chi phí xây dựng hệ thống quản lý, nâng cấp nền tảng công nghệ phục vụ cho các lớp học online, tổ chức thường xuyên và định kỳ các hoạt động đào tạo và giáo dục không thu phí cho cộng đồng, chi trả một số khoản lương của đội ngũ nhân sự tình nguyện viên cốt lõi, hỗ trợ chi phí thuê trung tâm, tổ chức lớp học “TÔI TỈNH THỨC” và chương trình Thiền tích hợp chuyển hóa năng lượng.

2. PSSA Việt Nam:
Với 10 năm làm nhiệm vụ phát triển tâm linh và có hơn 40 TNV đang hoạt động để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ mang khoa học tâm thức vào trường học, chạm đến 100,000 người thực hành thiền định thường xuyên và những mục tiêu khác…. Những đóng góp vào PSSA Việt Nam được sử dụng cho chi phí xây dựng hệ thống quản lý, nâng cấp nền tảng công nghệ phục vụ cho các lớp học online, tổ chức thường xuyên và định kỳ các hoạt động đào tạo và giáo dục không thu phí cho cộng đồng, chi trả một số khoản lương của đội ngũ nhân sự tình nguyện viên cốt lõi, hỗ trợ chi phí thuê trung tâm, tổ chức lớp học “TÔI TỈNH THỨC” và chương trình Thiền tích hợp chuyển hóa năng lượng.

3. Dự án phổ cập KHTT vào trường học:

Nhận đóng góp cho các chương trình / dự án

  • Chủ tài khoản: Bùi Thị Minh Tú
  • Ngân hàng: TP Bank
  • Số tài khoản: 03547962701
  • Nội dung chuyển khoản: Tên_SĐT_Email_Tên chương trình / dự án ủng hộ