Giới thiệu

PSSA Việt Nam

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn

PSSA Việt Nam là tổ chức đào tạo, chăm sóc, chữa lành, và phát triển tinh thần, giúp mỗi cá nhân thức tỉnh mục đích sống, và hướng tới một cuộc sống hạnh phúc, cân bằng, và ý nghĩa.

Sứ mệnh
 • Phổ cập Khoa học Tâm thức đúng đắn và bền vững trong cộng đồng.
 • Lan tỏa lối sống Tự nhiên, Cân bằng và Đủ Đầy.
 • Đưa Việt Nam hòa vào dòng chảy tâm linh thế giới.
Slogan

TỰ NHIÊN, CÂN BẰNG & ĐỦ ĐẦY

Các hoạt động

Chia sẻ và thực hành Khoa học tâm thức thông qua:

 • Thiền Định –  Lối sống ăn thực vật và Năng lượng Kim Tự Tháp
 • Thực hiện các khóa học và hoạt động thức tỉnh tâm linh
 • Đào tạo giảng viên khoa học thiền định cung cấp cho nhu cầu tiến hóa của xã hội
 • Trị liệu chữa lành, hàn gắn ký ức & nâng cao trí tuệ cảm xúc
 • Cung cấp những sản phẩm tự nhiên
 • Tủ sách khoa học tâm thức
 • Du lịch tâm thức
 • Tổ chức Hội nghị Tâm linh

Người sáng lập

BÙI MINH TÚ

Cô Minh Tú là một người phụ nữ tâm linh, có gia đình. Cô thực hành lối sống trung đạo với các giá trị để phát triển Phẩm Chất và Đức Hạnh, hướng tới một cuộc sống cân bằng, hài hòa, ở ba cấp độ cá nhân, gia đình, và xã hội. Cô thức tỉnh và hỗ trợ mọi người thức tỉnh mục đích sống ở ba cấp độ sống hạnh phúc, sống cân bằng, và sống có ý nghĩa.